Oživení, o. s.Fond Otakara Motejla
Již 15. rokem pomáhá Oživení vytvářet fungující a sebevědomou občanskou společnost a prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje. V současnosti má organizace dva samostatné a ucelené programy Bezkorupce a Udržitelná doprava. Fond podporuje občanské iniciativy a organizace, které dohlížejí na veřejné instituce a snaží se zlepšovat jejich práci, upozorňují na případy korupce a chrání občany v případech, kde dochází ke zneužití státní moci. Váš dar přispěje k vytvoření poctivějšího prostředí v České republice!